Algemene Voorwaarden

Horst, 20 – 10 – 2022

Artikel 1 Definities


Deelnemer:
Een natuurlijke persoon die een ticket koopt via de Website.

Website:
De website
www.hetguusjanssenvoetbaltoernooi.nl

Wetgeving Inzake Gegevensbescherming:
De wetgeving inzake gegevensbescherming, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, die van toepassing is op Persoonsgegevens in de respectievelijke rechtsgebieden waar Het Guus Janssen Voetbaltoernooi actief is, met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Mollie:
Betalingsservice die deze website gebruikt om op een veilige manier betalingen te kunnen ontvangen zodat deelnemers mee kunnen doen met het toernooi.

Stichting:
De stichting Het Guus Janssen Voetbaltoernooi

Artikel 2  Privacy
  1. De verwerking van persoonsgegevens van de Deelnemer is noodzakelijk om het formulier aan te maken en te beheren en om de bijbehorende diensten verlenen.
  2. Het gebruik van persoonsgegevens van de Deelnemer, is gebaseerd op de toestemming van de Deelnemer die is gegeven tijdens het aanmaken van een profiel.
  3. Als Deelnemers niet instemmen met de verwerking van hun persoonsgegevens, kan de stichting van Het Guus Janssen Voetbaltoernooi geen toegang bieden tot de deelname van het voetbaltoernooi.
  4. Het Guus Janssen Voetbaltoernooi handhaaft de privacy en veiligheid van alle Persoonsgegevens en zal dergelijke Persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke Wetgeving Inzake Gegevensbescherming.
  5. Het Guus Janssen Voetbaltoernooi is de gegevensbeheerder van alle Persoonsgegevens die worden verwerkt in verband met het Programma en heeft als zodanig passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.
Artikel 3  Aanmelding van het toernooi
  1. Zodra je alle nodige gegevens in hebt gevuld, heb je 10 werkdagen bedenktijd. Na deze periode kun je niet meer terug en blijft het geld op de bankrekening van de Stichting staan.
Artikel 4 Aansprakelijkheid
  1. De Stichting is niet aansprakelijk en verantwoordelijk als de Deelnemer zijn of haar gegevens verkeerd in heeft gevuld.
  2. De Stichting is niet aansprakelijk als de betaling mis is gelopen via Mollie.
  3. Mochten er vragen zijn, dan doet de Stichting er alles aan om deze zo snel mogelijk te beantwoorden. Meestal binnen 5 werkdagen. 
Artikel 5 Intellectuele eigendomsrechten

Alle informatie op de Website (inclusief het logo, teksten en vormgeving) is en blijft het exclusieve eigendom van de Stichting. Het is niet toegestaan om die informatie openbaar te maken, te kopiëren en/of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Het Guus Janssen Voetbaltoernooi.

Artikel 6 Contact

Vragen, klachten en opmerkingen met betrekking tot de Stichting kunnen deze schriftelijk kenbaar worden gemaakt door gebruik te maken van het contactformulier op de Website.

Gegevens van de stichting Het Guus Janssen Voetbaltoernooi
KvK nummer: 86334808
BTW nummer: 863934547
Vestigingsadres: Bemmelstraat 4 a, 5961HN Horst